Onze expertise in Krachtwijken

Samen bouwen aan sterke gemeenschappen

Welkom op de pagina voor professionals Ontdek hoe Stichting Krachtwijken een waardevolle partner kan zijn bij het aanpakken van uitdagingen in krachtwijken.

Onze doelen in kernpunten:

  • Aanpakken van complexe gemeenschapsuitdagingen. 
  • Benutten en ophalen van lokaal talent en creativiteit.
  • Ondersteunen van bewoners bij het initiëren van positieve veranderingen.
  • Streven naar eerlijke kansen en uitkomsten voor iedereen in de wijk.
Projecten Stichting Krachtwijken Jongeren voetbal

Met de mensen voor de mensen

Stichting Krachtwijken is een stichting die ontstaan is in samenwerking met en voor bewoners van krachtwijken. We ondersteunen en faciliteren de kracht van de mensen zelf om positieve ontwikkelingen op gang te brengen.

Zo werken we aan impactvolle projecten waarbij we samen concrete resultaten boeken en bijdragen aan bloeiende gemeenschappen.

Krachtwijken: op naar vertrouwen

Onze ervaring heeft geleerd dat in deze wijken niet alleen uitdagingen, maar vooral ook kansen liggen. Door te werken aan een vertrouwensband met de krachtwijkbewoners  kunnen onze medewerkers die veelal zelf uit krachtwijken komen en de juiste benadering kennen, goed en duurzaam contact leggen. 

Waarom samenwerken met ons?

Zie je raakvlakken of mogelijkheden voor jouw organisatie? Mail of bel ons: