Krachtwijken zijn wijken met talent, veerkracht en uitdagingen

Stichting Krachtwijken

De kracht van de wijken zit in de mensen

Krachtwijken zijn wijken waar veel talent, creativiteit en oplossingsvermogen aanwezig is. Daarnaast zijn dit ook wijken waarin mensen voor veel samenhangende uitdagingen staan.

Het zijn wijken waar mensen regelmatig niet de middelen hebben of niet in de juiste omstandigheden verkeren om zelfstandig de gang naar positieve veranderingen in werking te zetten. Stichting Krachtwijken is een stichting voor en met bewoners van krachtwijken. Wij ondersteunen de kracht van de mensen zelf om tot ontwikkeling te komen. Die kracht is er hebben we ervaren, bij een oprechte en aandachtige benadering. Stichting Krachtwijken zet zich in voor gelijke uitkomsten van groepen mensen in deze wijken. Onze kracht ligt in het samen bouwen aan vertrouwen om zo te komen tot stappen die helpend zijn voor het ‘goede’ mensenleven.

Samen kom je verder